El misteri de la periodicitat en el genoma o més sobre l’estructura de l’ADN

Una de les línies de recerca del grup està focalitzada a trobar quines mutacions, de les que es produeixen a l'ADN per diferents factors, són mutacions determinants en el desenvolupament del càncer. Això us ho vaig explicar a aquest post: Les mutacions. Per poder estudiar quines mutacions són les rellevants per al càncer el que … Continue reading El misteri de la periodicitat en el genoma o més sobre l’estructura de l’ADN

Per què estudiem el dany i la reparació de l’ADN?

Us imagineu què li passaria a un edifici que no es reparés mai? Que un edifici es faci malbé pel simple pas del temps o per l’acció d’elements externs, com la pluja o el vent, és quelcom que no ens sorprèn, tothom es pot imaginar què passa si no es fan les reparacions adequades. Podríem … Continue reading Per què estudiem el dany i la reparació de l’ADN?

Hi pot haver un únic medicament per a tractar el Càncer?

Tradicionalment la humanitat, i en especial la ciència, tendeix a buscar respostes senzilles a problemes complicats. Des de fa moltíssims anys, els físics busquen una única teoria que expliqui totes les interaccions que es donen a la naturalesa, i per tant, que acabi explicant qualsevol fenomen que es produeixi a l'Univers. De moment, però, no … Continue reading Hi pot haver un únic medicament per a tractar el Càncer?