La Bioinformàtica: Biologia ni de bota ni de bata

Fa uns anys els biòlegs entre ells es solien preguntar “tu ets biòleg de bota o de bata?”. I com us deveu haver imaginat el biòleg de bota és més de treball de camp, d’observar la natura en el seu lloc, animals, plantes en el seu hàbitat com feia ja fa uns quants anys “el naturalista amateur”. El biòleg de bata també ens l’imaginem: és al laboratori cultivant cèl·lules o mirant al microscopi.

Ara bé, hi ha biòlegs que no són ni de bota ni de bata? I amb què treballen? doncs amb ordinadors. La biologia ja fa uns anys que avança a passos de gegant gràcies als càlculs computacionals que la informàtica està permetent avui en dia.

La Bioinformàtica doncs, és una branca interdisciplinaria que desenvolupa eines informàtiques per a estudiar i arribar a entendre dades biològiques. Això fa que treballin en bioinformàtica experts formats en informàtica, en biologia, en física, matemàtiques o farmàcia entre d’altres. Les eines que es desenvolupen poden servir per a entendre el funcionament d’una proteïna en concret, per simular com es comporta un medicament en un entorn determinat, per analitzar una gran quantitat de dades genòmiques o per estudiar i buscar patrons en dades mèdiques de milers de pacients en tot el món.

El fet de treballar amb models permet “veure” el que potser no es pot veure a la realitat. D’aquesta manera, per exemple, es poden reduir enormement els testos de medicaments en animals, o es pot predir l’efecte d’un medicament en el medi ambient.

També permet treballar amb una quantitat enorme de dades, això es fa amb el que s’anomena High Performance Computing (HPC), és a dir, treballar amb computadors amb una capacitat de càlcul i processament molt més elevada que els ordinadors d’ús comú. A Barcelona, hi tenim no només una gran quantitat de grups de recerca que es dediquen a la Bioinformàtica, sinó que també comptem amb infraestructures importants a nivell europeu com el Barcelona Supercomputing Centre (BSC).

En el nostre grup, com ja us vaig avançar en la presentació d’aquest blog, desenvolupem eines informàtiques per a estudiar la Genòmica del càncer, i així entendre més la base biològica d’aquesta malaltia.

Així doncs, a les imatges que ens vénen al cap dels biòlegs observant ocells o insectes i al laboratori amb bata blanca hi hem d’afegir una persona envoltada de pantalles d’ordinador amb un munt de codi totalment incomprensible per als que no en sabem. Sembla que sigui un hàcker informàtic, i en certa manera ho és una mica, però aquesta persona està desenvolupant una tasca que segurament ajudarà a trobar un nou tractament per a una malaltia rara, o trobarà una informació clau per a entendre el desenvolupament de l’Alzheimer.